+48 85 30 70 111
+48 85 30 70 111
biuro@fx2.pl
Formularz kontaktowy

Nowa wersja enova365 z numerem 2212.0.0 19 grudnia, 2022

W dniu 15.12.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2212.0.0.

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniono przede wszystkim funkcjonalności związane ze zmianami przepisów prawa jakie zaczną obowiązywać od roku 2023. Zmiany dokonane zostały w modułach Kadry PłaceKsięgowość oraz Handel.

 

Najważniejsze zmiany w wersji 2112.0.0:

W module Kadry Płace:

  • Zaktualizowano kody tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.07.2022 r.
  • Dodano deklarację zbiorczą PIT-11Z w wersji 29.

 

W module Księgowość:

  • Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniono możliwość przygotowania deklaracji CIT-8E(2), która jest dedykowana do rozliczenia ryczałtu od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. (tzw. CIT estoński).
  • Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniono nowy formularz deklaracji CIT-8ST(1) wraz z załącznikiem CIT/A. Do nowego formularza dostosowano też eDeklarację oraz wydruk pomocniczy Informacja CIT-8ST(1).
  • Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 2105.) od nowego roku podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego czyli najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze podlegają wyłącznie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym wprowadzono rozwiązanie dające możliwość ewidencjonowania przychodów i przygotowania wydruku pomocniczego mającego na celu ustalenie wartości podatku do zapłaty za dany okres.
  • Dodano nową listę: Porównanie sald BZ i BO, która umożliwia porównanie sald bilansów zamknięcia roku poprzedniego z saldami bilansów otwarcia roku bieżącego.
  • W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska.

 

W module Handel:

  • Umożliwiono wysyłanie do KSeF faktur wystawionych w procedurze samofakturowania, czyli dokumentów zakupu. Takie faktury są wysyłane do KSeF przez ich wystawcę (nabywcę) na konto sprzedawcy.
  • Przygotowano repozytorium plików pobranych z KSeF.

 

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.