+48 85 30 70 111
+48 85 30 70 111
biuro@fx2.pl
Formularz kontaktowy

Nowa wersja enova365 z numerem 2212.1.1 30 grudnia, 2022

W dniu 29.12.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2212.1.1.

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniono kolejną transzę funkcjonalności obsługujących zmiany w przepisach, jakie zaczną obowiązywać od roku 2023. Zmiany dokonane zostały w modułach Kadry Płace, Księgowość oraz Handel.

Najważniejsze zmiany w wersji 2212.1.1:

W module Kadry Płace:

  • Od 01.01.2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. W związku z tym wprowadzono następujące zmiany w programie: możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych, możliwość naliczenia zaniechania podatku dla przychodów z etatu, rozdzielenie naliczania zwolnienia z podatku dla etatu i umowy.
  • Umożliwiono wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu.
  • W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., które dają możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych dostosowano algorytm wypłaty zleceniobiorcy do odliczenia kwoty wolnej oraz dostosowano formularz wypłaty umowy i formularz elementu wypłaty umowy.
  • Dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(12), eDeklaracji IFT-1(16) oraz eDeklaracji IFT-1R(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
  • Dodano nowy wydruk „Oświadczenie – PIT-2”, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2 w wersji 9, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023r.
  • Dostosowano wydruk PIT-11 „Zestawienie” do nowych informacji o ulgach podatkowych, aby ułatwić sprawdzanie deklaracji PIT-11 w wersji 29
  • Dostosowano wydruk „Karta przychodów pracownika” do nowych ulg podatkowych, aby ułatwić zrobienie zestawienia do sprawdzenia z deklaracją PIT-11(29).
  • W Pulpicie Pracownika Dodano nowy „e-wniosek PIT-2” w kategorii „Kadrowe”.

 

Dla modułów Księgowość oraz Handel przygotowano funkcjonalności obsługujące przepisy związane z Grupą VAT, w zakresie rejestrowania dokumentów oraz tworzenia powiązań pomiędzy kontrahentami w obrębie grup VAT:

  • Dodano obsługę w jednej bazie wielu zestawów proporcji stosowanych przy rozliczeniach VAT. Rozwiązanie może być wykorzystywane: w grupach VAT – do wprowadzania proporcji grupowych oraz proporcji członków grupy, w szczególnych przypadkach rozliczeń VAT, gdy w ramach jednej firmy wykorzystywanych jest wiele współczynników do różnych rodzajów działalności.
  • Rozszerzono filtrowanie na listach „Rejestr elementów VAT” oraz „Ewidencja elementów VAT”. Rozszerzenie obejmuje nowe warianty dla filtra „Działalność gospodarcza” oraz „Odliczenia” umożliwiające filtrowanie przy zastosowaniu współczynnika oraz prewspółczynnika VAT.

Powyższe funkcjonalności dostępne są dla Klientów posiadających licencję na moduł Księgowość lub Handel.

 

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.