+48 85 30 70 111
+48 85 30 70 111
biuro@fx2.pl
Formularz kontaktowy

Nowa wersja enova365 z numerem 2304.2.3 29 maja, 2023

W dniu 26.05.2023 r. opublikowana została wersja rozwojowa enova365, oznaczona numerem 2304.2.3.
Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

W ramach wersji udostępniamy między innymi zmiany:

W module Kadry Płace:

  • Praca zdalna Dodano nowy element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną/dni”, który należy do rodzaju „Dodatek”. Element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną/dzień” jest domyślnie zablokowany. Kwota ekwiwalentu będzie wyliczana na podstawie mnożnika stawki z konfiguracji oraz ilości dni przepracowanych w strefie czasu pracy „Praca zdalna” (ewentualnie ilość dni można wprowadzić w parametrze w samym dodatku).
  • Umowa o pracę Dostosowano okres wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na okres próbny. W przypadku takiej umowy okres wypowiedzenia wynosi:

– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Adekwatne informacje dostępne są w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy”.

  • Świadectwo Pracy Dostosowano wydruk Świadectwo pracy do obowiązującego rozporządzenia. W tym celu:

– w punkcie 6. 1) dopisano do podanego artykułu z Kodeksu pracy „§1”,

– w punkcie 6. 6) usunięto tekst „udzielony na podstawie art. 182.1a Kodeksu pracy (podstawa prawa udzielenia)”,

– w punkcie 6. 9) zmieniono tekst w nawiasie na „liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy”.

W module Księgowość:

  • Deklaracja VAT-7 W konfiguracji wielofirmowej, w pomocniczym wydruku deklaracji VAT-7(21) umożliwiono drukowanie w nagłówku danych firmy, dla której przygotowywana jest deklaracja.

W module Handel:

  • Sprzedaż Dodano możliwość wykorzystywania cech bez słowników w raporcie znajdującym się w lokalizacji: Handel/Zestawienia/Sprzedaż wg kontrahentów i towarów (cechy). Pole Wartości cechy towaru aktualnie pozwala wpisać dowolną wartość cechy lub wybrać ją z słownika.

 

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.